Zarządzenie nieruchomościami

TAKSATOR Bartosz Glazer

Zarządzanie nieruchomościami

zapewniamy kompetentną, obiektywną i bezstronną poradę, profesjonalną informację oraz trafne rozstrzygnięcie w zakresie zróżnicowanej i szeroko rozumianej problematyki nieruchomościowej, która obejmuje jakikolwiek lub wszystkie zakresy działalności, takie jak obrót, najem, zarządzanie, finansowanie, planowanie, wycena, opinie biegłych sądowych i podobne usługi.

Wycena nieruchomości

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu wyceny nieruchomości (gruntów, nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych) na rzecz osób fizycznych i prawnych, instytucji sektora publicznego i finansowego oraz kancelarii prawnych i komorniczych.
Wycena nieruchomości sporządzana jest w formie operatów szacunkowych (zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa), będących opracowaniami w formie pisemnej.

Pośrednik nieruchomości

Pod marką HOSSA Nieruchomości prowadzimy w Kole działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, obejmującą pośrednictwo kupna/sprzedaży oraz najmu/wynajmu wielorakich rodzajów nieruchomości (domy, mieszkania, działki, nieruchomości komercyjne, rekreacyjne, rolne i leśne).
Obszarem swojego działania, nasze biuro nieruchomości, pokrywa terytorium miasta Koła oraz powiatu kolskiego i jego okolic.

Zarządzanie nieruchomościami

TAKSATOR Bartosz Glazer

Firma TAKSATOR profesjonalnie zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Firma obsługuje nieruchomości głównie na terenie miast: Poznań i Konin. Posiadane przez nas kwalifikacje i doświadczenie, współpraca ze sprawdzonymi, rzetelnymi specjalistami i firmami zewnętrznymi, jak również uwzględnianie aktywnego udziału naszych klientów w procesie zarządzania nieruchomością, prowadzi do wielu sukcesów, sprawnego współdziałania, podniesienia jakości oferowanych usług i przede wszystkim zadowolenia naszych Klientów.