Doradztwo

doradztwo nieruchomości koninDoradztwo na rynku nieruchomości polega na zapewnieniu kompetentnej, obiektywnej i bezstronnej porady, profesjonalnej informacji oraz trafnego rozstrzygnięcia w zakresie zróżnicowanej i szeroko rozumianej problematyki nieruchomościowej, która obejmuje którykolwiek lub wszystkie zakresy działalności, takie jak obrót, najem, zarządzanie,finansowanie, planowanie, wycena, opinie biegłych sądowych i podobne usługi. Doradztwo może zatem obejmować jedną lub wszystkie z wyżej wymienionych usług.”*

Doradztwo – Nieruchomości – Konin

Na konińskim rynku nieruchomości potrafimy dostrzec szanse i zagrożenia dla konkretnej nieruchomości. Rozpoznamy jej silne i słabe strony, a także zaproponujemy możliwości wykorzystania jej atutów oraz zminimalizowania istniejącego ryzyka. Doradzimy z korzyścią dla jej Właściciela.

Dla naszego Klienta możemy:

  • Zdiagnozować  problem. Ustalić, czy występuję problem. Jeżeli tak, to z czego on wynika i co należy z nim zrobić.
  • Ustalić okoliczności. Przeprowadzimy wnikliwą analizę, by właściwie rozpoznać sytuację, w której znajduje się Klient.
  • Zalecimy rozwiązania. Kiedy problem i okoliczności zostaną ustalone, zarekomendujemy właściwy tryb działania – zalecenia doradcy w przedmiotowej sprawie.
  • Udzielimy pomocy. Zaangażujemy się w poszukiwanie nowych możliwości, dokonywanie wyborów, prowadzenie instruktażu i nadzór nad agentami, usługodawcami i pracownikami klienta.

* Definicja doradztwa na rynku nieruchomości zaproponowana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Doradców Nieruchomościowych (Counselors of Real Estate Association)